Plane
A
ariju
H
Svi vaši astrološki detalji na jednom mestu
Astrologija vidi čovečanstvo kao da nije samo pod uticajem naslednih faktora i životne sredine, već i stanja našeg sunčevog sistema u trenutku rođenja. Planete se smatraju osnovnim životnim silama, alatima koje živimo, kao i bazom naše suštine. Ove planetarne sile uzimaju različite oblike, u zavisnosti od njihovog zodijačkog položaja i načina na koji se one odnose međusobno.

Želite da uradite svoju natalnu kartu?

Prikaz natalne karte sa kratkim tumačenjima svih tranzita kao i prikaz planetarnih sati, tumačenje zapadnog i kineskog horoskopskog znaka možete dobiti nakon registracije, odnosno upisivanjem svih potrebnih podataka za kreiranje vaše natalne karte i tumačenje tranzita.
Besplatna natalna karta sa tumačenjem
Natalna karta

Astrološka natalna karta predstavlja mapu planeta na putu oko Sunca (iz naše pozicije na zemlji) u trenutku kada ste rođeni. Čitanje natalne karte može otkriti vaše snage i slabosti, vaše mogućnosti za rast duše, najbolji vremenski rok za vaše najvažnije poteze.

Besplatan uporedni horoskop
Uporedni horoskop

Uporednim horoskopom, odnosno preklapanjem natalnih karti dve osobe Planetarijum.com vam nudi besplatan tumačenje i ocenu međusobnog odnosa dve osobe. Pored emotivnih, uporedni astrološki prikaz natalnih karti može se koristiti i kod poslovnih, porodičnih ili bilo kojih drugih odnosa.

Besplatan dnevni horoskop
Dnevni horoskop

Na osnovu podataka iz vaše natalne karte dnevno ćemo vam besplatno prikazivati svaku promenu i tumačati značenje astroloških promena na osnovu kojih možete planirati svaku vašu aktivnost u tuku dana ili dok određeni astrološki aspekt traje. Ovo je prikaz dnevnog horoskopa krairan isključivo za vas.

Prikaz trenutnih tranzita (Beograd, Srbija)
promenite vremensku zonu
Niste ispravno izabrali zemlju rođenja!
prikaz gradova u toku

Svakog dana nebo se menja. U Astrologiji, kretanja planeta na nebu u odnosu na Zemlju nazivaju se "Tranziti". Kada se Sunce kreće preko neba, kreće se malo istočno ili zapadno od prethodnog dana, to je tranzit. Tranzit Sunca. Kada je Mesec pun i sija svetlo na noćnom nebu ili kada je Mesec tanka linija, to je tranzit. Tranzit Meseca. Na isti način, Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, svakodnevno zauzimaju različito mesto na nebu. To su takođe tranziti.
Vremenska zona: Europe/Belgrade | Datum: 02/12/2023 | Trenutno vreme: 02:13
Planeta Geografska dužina
Sunce09 Str 37' 05"
Mesec05 Lav 12' 14"
Merkur00 Jar 34' 19"
Venera26 Vag 50' 38"
Mars05 Str 28' 41"
Jupiter07 Bik 00' 02" R
Saturn01 Rib 10' 46"
Uran20 Bik 19' 04" R
Neptun24 Rib 53' 38" R
Pluton28 Jar 31' 46"
Hiron15 Ova 44' 15" R
Lilit06 Dev 38' 32"
True Node23 Ova 47' 09" R
   
Planeta Aspekt Planeta Orb
 
SunceinkonjukcijaJupiter2.62
SuncekvadratLilit2.98
 
MesectrigonMars0.27
MeseckvadratJupiter1.80
 
MerkursekstilSaturn0.61
 
VenerainkonjukcijaNeptun1.95
VenerakvadratPluton1.69
 
MarstrigonMesec0.27
MarsinkonjukcijaJupiter1.52
MarskvadratLilit1.16
 
JupiterinkonjukcijaSunce2.62
JupiterkvadratMesec1.80
JupiterinkonjukcijaMars1.52
JupitertrigonLilit0.36
 
SaturnsekstilMerkur0.61
 
 
NeptuninkonjukcijaVenera1.95
 
PlutonkvadratVenera1.69
 
 
LilitkvadratSunce2.98
LilitkvadratMars1.16
LilittrigonJupiter0.36
 


Izaberite trenutnu lokaciju

Planetarijum Android aplikacija

Planetarijum Astro vam omogućava uvid u sve bitne astrološke aspekte vaše natalne karte pružajući vam tumačenja svih trenutno aktivnih tranzita kao i njihov uticaj. Ovo je neizbežna aplikacija kada je astrologija i horoskop u pitanju.
Dostupno na usluzi Google Play